Acte necesare

Acte necesare

Acte necesare la internarea in spital

1. Bilet de internare de la medicul de familie sau specialist 2. BI/CI 3. Dovada calitatii de asigurat, prin:
  • Adeverinta de salariat pentru persoanele incadrate in campul muncii sau dupa caz: cupon de pensie in original (pentru pensionari), cupon de somaj in original (pentru someri), adeverinta de elev/student(pentru elevi/studenti)
  • Adeverinta de ajutor social sau cupon de ajutor social, pentru persoanele care primesc ajutor social.
 
  • Adeverinta eliberata de Casa de Asigurari de Sanatate, pentru persoanele care se asigura facultativ sau care se afla in intretinerea unui asigurat.
Sample Description

1. Bilet de internare de la medicul de familie sau specialist

2. BI/CI

3. Dovada calitatii de asigurat, prin:

  • Adeverinta de salariat pentru persoanele incadrate in campul muncii sau dupa caz: cupon de pensie in original (pentru pensionari), cupon de somaj in original (pentru someri), adeverinta de elev/student(pentru elevi/studenti)
  • Adeverinta de ajutor social sau cupon de ajutor social, pentru persoanele care primesc ajutor social.

 

  • Adeverinta eliberata de Casa de Asigurari de Sanatate, pentru persoanele care se asigura facultativ sau care se afla in intretinerea unui asigurat.
Sample Description

1. Adresa de la institutia care solicita examinarea

2. BI/CI

3. Adeverinta de boli cronice de la medicul de familie

4. Dovada platii taxei de examinare